THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo dự án đã chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Xuân Vàng tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã được UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi đất tại Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2020
Nội dung Dự án đã chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Xuân Vàng tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã được UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi đất tại Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2020
Ngày bắt đầu 20/07/2020
Ngày kết thúc 28/07/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác