THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo cấp độ dịch Covid-19 theo Nghị Quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ
Nội dung Thông báo cấp độ dịch Covid-19 theo Nghị Quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ
Ngày bắt đầu 24/12/2021
Ngày kết thúc 31/12/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác