THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông hàng năm tại Hội nghị 23 tháng 12 năm 2021
Nội dung  Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông hàng năm tại Hội nghị 23 tháng 12 năm 2021
Ngày bắt đầu 24/12/2021
Ngày kết thúc 31/12/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác