THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”
Nội dung  Kết luận của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”
Ngày bắt đầu 24/12/2021
Ngày kết thúc 31/12/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác