THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
Nội dung

Thông báo tuyển dụng 04 vị trí làm việc tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở thông tin và Truyền thông, gồm:

- 01 vị trí An toàn thông tin hạng III;

- 02 vị trí Công nghệ thông tin hạng III;

- 01 vị trí Phóng viên hạng III.

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tử ngày 14/10/2022 đến ngày 14/11/2022

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ: đường 23/3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ trực tiếp Sở Thông tin và Truyền thông qua Văn phòng Sở (đồng chí Trần Thị Ánh - Phó Chánh phụ trách Văn phòng Sở, số điện thoại 0971.761.967) để được hướng dẫn.

 

Ngày bắt đầu 14/10/2022
Ngày kết thúc 14/11/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Thông tin & Truyền thông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác