THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị tại thôn 1 (Cồn Dầu), xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của Công ty TNHH MTV chăn nuôi Sơn Hải
Nội dung  Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự ánTrang trại chăn nuôi heo hậu bị tại thôn 1 (Cồn Dầu), xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của Công ty TNHH MTV chăn nuôi Sơn Hải
Ngày bắt đầu 18/10/2022
Ngày kết thúc 18/10/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Tài nguyên & Môi trường
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác