THÔNG BÁO

Tiêu đề Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025
Nội dung  Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025
Ngày bắt đầu 26/10/2022
Ngày kết thúc 27/10/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Nội vụ
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác