THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Kết luận buổi làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Nô ngày 04 tháng 11 năm 2022
Nội dung Kết luận buổi làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Nô ngày 04 tháng 11 năm 2022
Ngày bắt đầu 09/11/2022
Ngày kết thúc 14/11/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác