THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Kể từ ngày 11/11/2022 cho đến khi có thông báo mới
Nội dung Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 
Ngày bắt đầu 11/11/2022
Ngày kết thúc 14/11/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Y tế
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác