THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp triển khai Phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Quý Mão năm 2023
Nội dung Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp triển khai Phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Quý Mão năm 2023
Ngày bắt đầu 15/11/2022
Ngày kết thúc 15/11/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác