THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động củ Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV tại cuộc họp ngày 10 tháng 11 năm 2022
Nội dung

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động củ Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV tại cuộc họp ngày 10 tháng 11 năm 2022

Ngày bắt đầu 15/11/2022
Ngày kết thúc 15/11/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác