THÔNG BÁO

Tiêu đề Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 18/11/2022 cho đến khi có thông báo mơi
Nội dung Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Ngày bắt đầu 18/11/2022
Ngày kết thúc 19/11/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Y tế
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác