THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án nhà máy sản xuất bao bì Đại Lục Tây Nguyên tại Lô CN17, KCN Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của Công ty cổ phần bao bì Đại Lục
Nội dung Công báo nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án nhà máy sản xuất bao bì Đại Lục Tây Nguyên tại Lô CN17, KCN Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của Công ty cổ phần bao bì Đại Lục
Ngày bắt đầu 17/11/2022
Ngày kết thúc 17/11/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Tài nguyên & Môi trường
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác