THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại tỉnh Đắk Nông
Nội dung

Ngày 11/5/2017 tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đã chủ trì cuộc họp triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; tập thể Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo: Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Công ty Điện lực Đắk Nông, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã là thành viên Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại tỉnh Đắk Nông (Ban chỉ đạo).

Xem kết luận của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp sau khi nghe Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo hoạt động thi năm 2016 và định hướng thi năm 2017, thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, dự thảo phương án tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh; ý kiến phát biểu của các Sở, ngành, đơn vị tại File đính kèm (bên dưới) 

Ngày bắt đầu 17/05/2017
Ngày kết thúc 17/07/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác