THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết luận của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 11/5/2017
Nội dung

Ngày 11/5/2017, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức buổi làm việc với Công ty Viettel Đắk Nông để nghe đơn vị giới thiệu giải pháp, hệ thống cảnh báo, dự báo thiên tai, lụt bão phục vụ cho việc phòng, chống thiên tai; phòng, chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chi cục Kiểm lâm, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông; lãnh đạo UBND các huyện: Cư Jút, Krông Nô, Đắk Glong và UBND thị xã Gia Nghĩa; lãnh đạo các Công ty thủy điện: Buôn Kuốp, Đồng Nai, Đắk R’tih, Srêpốk 4; Giám đốc Công ty Viettel Đắk Nông và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Xem Kết luận của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp sau khi nghe Công ty Viettel Đắk Nông giới thiệu giải pháp, hệ thống cảnh báo, dự báo thiên tai, lụt bão phục vụ cho việc phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh; ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp tại File đính kèm (bên dưới)

Ngày bắt đầu 17/05/2017
Ngày kết thúc 17/05/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác