THÔNG BÁO

Tiêu đề Trả lời những nội dung kiến nghị, phản ánh của các hộ tiểu thương chợ Kiến Đức
Nội dung

Ngày 16/5/2017, Sở Công thương ban hành Công văn số 627/SCT-QLTM về việc trả lời những nội dung kiến nghị, phản ánh  của các hộ tiểu thương chợ Kiến Đức. Xem chi tiết tại File đính kèm (bên dưới)

Ngày bắt đầu 22/05/2017
Ngày kết thúc 22/08/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Công Thương
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác