THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn tại cuộc họp bàn giải pháp hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới của 6 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
Nội dung

Ngày 26/6/2017, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo và bàn giải pháp hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới của 6 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lao động Thương binh và Xã hội; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện: Đắk R’lấp, Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô, Đắk Song; Bí thư, Chủ tịch UBND 06 xã: Đắk Wer, Nghĩa Thắng, Nam Dong, Đắk Sắk, Nam Đà, Nâm N’Jang và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Xem kết luận cuộc họp. Xem kết luận về cuộc họp của đồng chí Nguyễn Bốn tại Thông báo đính kèm bên dưới.  

Ngày bắt đầu 06/07/2017
Ngày kết thúc 06/09/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác