THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo về việc chấp thuận kế hoạch khảo sát, lấy mẫu để lựa chọn diện tích lập Đề án thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH Thiên Phước Bazan
Nội dung

UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận Kế hoạch khảo sát, lấy mẫu để lựa chọn diện tích lập Đề án thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH Thiên Phước Bazan với Phạm vi, diện tích khảo sát: 3,4ha được xác định bởi các điểm góc có tọa độ theo hệ VN 2000, kinh tuyến trục 108,500, múi chiếu 300

Xem chi tiết tại Thông báo đính kèm bên dưới.

Ngày bắt đầu 31/07/2017
Ngày kết thúc 25/09/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác