THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo về việc chấp thuận kế hoạch khảo sát, lấy mẫu để lựa chọn diện tích lập Đề án thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH Xây lắp và Khai thác vật liệu xây dựng Thanh Nam
Nội dung

UBND  tỉnh Đắk Nông chấp thuận Kế hoạch khảo sát, lấy mẫu để lựa chọn diện tích lập Đề án thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH Xây lắp và Khai thác vật liệu xây dựng Thanh Nam với phạm vi, diện tích khảo sát: 62.241,5m2 được xác định bởi các điểm góc có tọa độ theo hệ VN 2000, kinh tuyến trục 108,500, múi chiếu 300. Xem chi tiết tại Thông báo đính kèm bên dưới.

Ngày bắt đầu 31/07/2017
Ngày kết thúc 25/09/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác