THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo về việc mời tham gia Chương trình hàng Việt về miền núi tại huyện Đắk Mil, Cư Jút, Đắk Song tỉnh Đắk Nông.
Nội dung

Thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại (XTTM) quốc gia năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 137/QĐ-BCT, ngày 16/01/2017 về việc phê duyệt Chương trình XTTM quốc gia năm 2017, Trung tâm XTTM Đắk Nông sẽ tổ chức 03 phiên chợ hàng Việt về miền núi trên địa bàn huyện Cư Jút, huyện Đắk Mil và huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Cụ thể:

- Phiên chợ thứ nhất: Từ ngày 08/9/2017 đến ngày 13/9/2017 tại Trung tâm Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

- Phiên chợ thứ hai: Từ ngày 16/9/2017 đến ngày 21/9/2017 tại Trung tâm Thị trấn EaT'Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

- Phiên chợ thứ ba: Từ ngày 23/9/2017 đến ngày 28/9/2017 tại Trung tâm Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã và các tổ chức XTTM Việt Nam được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành; các đơn vị có uy tín, có năng lực sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại có nhu cầu tham gia chương trình có thể gửi hồ sơ về Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Đắk Nông theo địa chỉ: Khu hành chính Sùng Đức, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Điện thoại: 02613.707676; Người liên hệ: Phan Bảo Khánh (ĐT: 0971.027.171) hoặc Dương Thị Thanh Thủy (ĐT: 0918.369.050). Thời hạn gửi hồ sơ trước ngày 30/8/2017. 

Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình gồm:

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đóng dầu treo của đơn vị).

- Bản đăng ký tham gia phiên chợ (theo mẫu đính kèm).

- Hợp đồng hỗ trợ doanh nghiệp.

- Biên bản bàn giao gian hàng.

Trên cơ sở hồ sơ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chứng XTTM gửi về, Trung tâm xúc tiến thương mại sẽ tổ chức xét, lựa chọn đơn vị tham gia phiên chợ. Kết quả lựa chọn sẽ được thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xúc tiến thương mại đăng ký tham gia phiên chợ.

Để biết thêm thông tin, chi tiết các tiêu chí lựa chọn đơn vị tham gia, nghĩa vụ của đơn vị khi tham gia chương trình và các mẫu đơn thuộc hồ sơ đăng ký, vui lòng xem Thông báo đính kèm.

Ngày bắt đầu 08/08/2017
Ngày kết thúc 01/09/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Công Thương
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác