THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 25/8/2017 để nghe Đoàn thanh tra liên ngành báo cáo kết quả thanh tra công tác giao đất, giao rừng, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND huyện Đắk Glong
Nội dung

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức cuộc họp để nghe Đoàn thanh tra liên ngành (thành lập theo Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 28/3/2017, Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông) báo cáo kết quả thanh tra công tác giao đất, giao rừng, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND huyện Đắk Glong. Tham dự cuộc họp có các thành viên Đoàn thanh tra liên ngành; lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy: Nội chính, Ủy ban kiểm tra; lãnh đạo Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh.

Xem kết luận về cuộc họp của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo đính kèm

Ngày bắt đầu 05/09/2017
Ngày kết thúc 05/11/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác