THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo về việc thay đổi thời gian làm việc với Đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung

Ngày 11/9/2017, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 258/GM-UBND tổ chức công bố dự thảo Kết luận Thanh tra (thành lập theo Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 và Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông) về công tác giao đất, giao rừng, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND huyện Đắk Glong; thời gian vòa lúc 8h00', ngày 13/9/2017 (Thứ tư) tại Trụ sở UBND huyện Đắk Glong.

Tuy nhiên do lãnh đạo UBND tỉnh công tác đột xuất nên UBND tỉnh thông báo thay đổi thời gian buổi làm việc vào lúc 13h 30 phút, ngày 13/9/2017.

Các nội dung khác không thay đổi.

Ngày bắt đầu 11/09/2017
Ngày kết thúc 14/09/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác