THÔNG BÁO

Tiêu đề Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Nội dung

Từ ngày 26-28/9/2017, Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại các địa phương: xã Nam Xuân (Krông Nô); xã Ea Pô (Cư Jút); xã Đắk Hòa (Đắk Song), Xã Quảng Thành (TX Gia Nghĩa; xã Quảng Tân (Tuy Đức); xã Đạo Nghĩa (Đắk R'lấp). Mục đích của việc tiếp xúc cử tri  nhằm thông báo với cử tri về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV; thông báo nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị tại các đợt tiếp xúc cử tri trước, đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri. 

Chi tiết về thời gian cụ thể, thành phần và địa điểm tiếp xúc cử tri xem tại Thông báo đính kèm.

Ngày bắt đầu 13/09/2017
Ngày kết thúc 05/10/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác