THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết luận của đồng chí Nguyễn Bốn – Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ngày 13/9/2017
Nội dung

Ngày 13/9/2017, đồng chí Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để thảo luận, thống nhất việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2017 theo Quy chế phối hợp số 01/QC-UBND-UBMTTQ ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Xuân Hải, Trương Thanh Tùng, Cao Huy; đồng chí Điểu Xuân Hùng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban thường trực, trưởng, phó các phòng ban thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ.

Xem kết luận về cuộc họp của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn tại Thông báo đính kèm.

Ngày bắt đầu 19/09/2017
Ngày kết thúc 15/11/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác