THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo về việc chuyển thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 9/2017
Nội dung

Thực hiện quy định về tiếp công dân định kỳ, ngày 20/9/2017,  UBND tỉnh Đắk Nông thực hiện việc tiếp công dân định kỳ. Tuy nhiên, vào thời gian này lãnh đạo UBND tỉnh bận công tác nên không bố trí thời gian tiếp công dân. Vì vậy, UBND tỉnh sẽ tổ chức tiếp công dân định kỳ vào đầu tháng 10 năm 2017 (UBND tỉnh sẽ thông báo thời gian cụ thể).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và công dân được biết./. 

Ngày bắt đầu 19/09/2017
Ngày kết thúc 31/10/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác