THÔNG BÁO

Tiêu đề Về việc thay đổi thời gian kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Đắk Song
Nội dung

Ngày 16/8/2017, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân tỉnh Đắk Nông (viết tắt là Ban Chỉ đạo) ban hành Thông báo số 102/TB-BCĐ về việc kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg tại các huyện, thị xã.

Ngày 11/9/2017, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 683/TB-VPUBND về việc điều chỉnh đối tượng, thời gian, nội dung kiểm tra tại UBND các huyện, thị xã.

Theo đó, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg tỉnh do đồng chí Cao Huy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tại huyện Đắk Song vào ngày 20/9/2017. Tuy nhiên, do bận công tác đột xuất, vì vậy điều chỉnh thời gian kiểm tra tại huyện Đắk Song vào ngày 04/10/2017 (thứ tư). Các nội dung kiểm tra thực hiện theo Thông báo số 102/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo và Thông báo số 683/TB-VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh.

Xem chi tiết tại Thông báo đính kèm.

Ngày bắt đầu 20/09/2017
Ngày kết thúc 31/10/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác