THÔNG BÁO

Tiêu đề Ý kiến kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo hoạt động quảng cáo ngoài trời
Nội dung

Ngày 14/9/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo tình hình, thực trạng về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc và định hướng thực hiện trong thời gian tới dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh.Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông, Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường; các Phòng: Công nghiệp - Xây dựng, Khoa giáo – Văn xã (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh).

Xem kết luận của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh sau khi nghe Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh thời gian qua, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, các ý kiến thảo luận của đại biểu tham dự cuộc họp tại Thông báo đính kèm.

Ngày bắt đầu 25/09/2017
Ngày kết thúc 20/11/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác