THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo về nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Bộ, ngành Trung ương
Nội dung

Ngày 13/10/2017, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông ban hành Thông báo số 14/TB-ĐĐBQH về nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Bộ, ngành Trung ương. Xem chi tiết tại Thông báo đính kèm.

Ngày bắt đầu 17/10/2017
Ngày kết thúc 31/12/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác