THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo về Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương - Cúp Ống nhựa Hoa Sen – năm 2017 (các chặng đua diễn ra trên địa bàn tỉnh)
Nội dung

Theo đề nghị của UBND tỉnh Bình Dương, nhằm hỗ trợ tổ chức Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương - Cúp Ống nhựa Hoa Sen – năm 2017 khi đua trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; UBND tỉnh thông báo về thời gian, địa điểm và triển khai một số nhiệm vụ, cụ thể.

Xem chi tiết tại Thông báo đính kèm.

Ngày bắt đầu 04/12/2017
Ngày kết thúc 15/12/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác