THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo về nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa III
Nội dung

Văn phòng HĐND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành công thông báo cho các đơn vị liên quan về nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa III.Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 12 đến 15/12/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với việc xem xét, thảo luận và  thông qua 22 báo cáo do Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân và Cục thi hành án dân sự tỉnh Trình; 23 đề án và dự thảo Nghị quyết; thực hiện chất vấn và trả lời các ý kiến chất vấn của cử tri.

Xem nội dung chi tiết tại văn bản đính kèm.

Ngày bắt đầu 07/12/2017
Ngày kết thúc 20/12/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác