THÔNG BÁO

Tiêu đề ​Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng tại cuộc họp của Đoàn công tác 431(ngày 07/02/2017) để thông qua các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Tổ công tác
Nội dung

Ngày 09/3/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 29/TB-ĐCT về kết luận Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng tại cuộc họp ngày 07/02/2017 cùng Đoàn Công tác đặc biệt (do Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập theo Quyết định số 413-QĐ/TU ngày 12/12/2016  tại kỳ họp thứ 3 để rà soát một số vấn đề liên quan tại xã Đắk Ngo và xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức - Đoàn công tác 413)  để thông qua các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Tổ công tác.

Ngày bắt đầu 04/04/2017
Ngày kết thúc 04/05/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác