THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp rà giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu khu vực Krông Nô
Nội dung

Ngày 07/3/2017, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Thông báo số 133/TB-VPUBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp ngày 03/3/2017 do UBND tỉnh tổ chức để giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu khu vực Krông Nô. Xem chi tiết tại File đính kèm (bên dưới)

Ngày bắt đầu 04/04/2017
Ngày kết thúc 08/06/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác