THÔNG BÁO

Tiêu đề Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND tỉnh và UBND tỉnh Đắk Nông hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017
Nội dung Ngày 30 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND tỉnh và UBND tỉnh Đắk Nông hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017.
Ngày bắt đầu 30/01/2018
Ngày kết thúc 31/12/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác