THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Cao Huy phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018
Nội dung Kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018
Ngày bắt đầu 14/03/2018
Ngày kết thúc 31/03/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác