THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 3, quý I và phương hướng, nhiệm vụ tháng 4, quý II năm 2018
Nội dung Thông báo Kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 3, quý I và phương hướng, nhiệm vụ tháng 4, quý II năm 2018
Ngày bắt đầu 12/04/2018
Ngày kết thúc 13/04/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác