THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 12 tháng 4 năm 2018
Nội dung Kết luận của đồng chí Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 12 tháng 4 năm 2018 tại cuộc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới đối với 06 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018
Ngày bắt đầu 18/04/2018
Ngày kết thúc 18/04/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác