THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo tổ chức buổi diễn đàn đối với sinh viên đã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên để lựa chọn cử tham gia đào tạo nguồn nhân lực về phục vụ ngành Du lịch trên địa bàn tỉnh gắn với Công viên địa chất núi lửa Krông Nô – Đắk Nông
Nội dung Tổ chức buổi diễn đàn đối với sinh viên đã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên để lựa chọn cử tham gia đào tạo nguồn nhân lực về phục vụ ngành Du lịch trên địa bàn tỉnh gắn với Công viên địa chất núi lửa Krông Nô – Đắk Nông
Ngày bắt đầu 19/04/2018
Ngày kết thúc 19/04/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Nội vụ
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác