THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Thực hiện nghĩa vụ tài chính còn nợ đọng trong hoạt động khai thác khoáng sản
Nội dung Yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng có tên trong danh sách đính kèm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính còn nợ đọng trong hoạt đọng khai thác khoáng sản của doanh nghiệp mình
Ngày bắt đầu 24/04/2018
Ngày kết thúc 26/04/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác