THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 13 tháng 4 năm 2018
Nội dung Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 13 tháng 4 năm 2018
Ngày bắt đầu 15/05/2018
Ngày kết thúc 15/05/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác