THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh và Đề án tổ chức Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I năm 2018 tại tỉnh Đắk Nông
Nội dung Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh và Đề án tổ chức Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I năm 2018 tại tỉnh Đắk Nông
Ngày bắt đầu 16/05/2018
Ngày kết thúc 16/05/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác