THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản, mỏ đá bazan bon Pinao 3, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông
Nội dung

Tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn: Công ty TNHH Thiên Phước Bazan.

Tên khoáng sản: đá xây dựng.

Vị trí: mỏ đá bazan bon Pinao 3, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông có số hiệu KT-D-53 theo Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020.

 

Ngày bắt đầu 30/05/2018
Ngày kết thúc 31/05/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Tài nguyên & Môi trường
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác