THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết luận của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”
Nội dung

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm

Ngày bắt đầu 24/04/2018
Ngày kết thúc 24/06/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác