THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn tại buổi tiếp công dân ngày 20/6/2018
Nội dung Xem nội dung tại văn bản đính kèm
Ngày bắt đầu 27/06/2018
Ngày kết thúc 27/08/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác