THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại đối với đơn của ông Lương Xuân Hòa
Nội dung Xem tại văn bản đính kèm
Ngày bắt đầu 23/07/2018
Ngày kết thúc 23/08/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác