THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng tại cuộc họp bàn giải pháp xử lý và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”
Nội dung Xem nội dung tại văn bản đính kèm
Ngày bắt đầu 07/08/2018
Ngày kết thúc 07/09/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác