THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông tại cuộc họp ngày 17/8/2018 về việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với dự án Chính quyền điện tử tỉnh
Nội dung Xem văn bản đính kèm
Ngày bắt đầu 23/08/2018
Ngày kết thúc 25/09/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác