THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công
Nội dung Xem chi tiết tại văn bản đính kèm
Ngày bắt đầu 18/09/2018
Ngày kết thúc 18/11/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác