THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết luận của PCT UBND tỉnh Cao Huy tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 10 tháng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối 2018.
Nội dung Xem văn bản đính kèm
Ngày bắt đầu 15/11/2018
Ngày kết thúc 15/12/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác