THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức và phục vụ kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh
Nội dung

Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức và phục vụ kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

Ngày 19/11/2018 Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 217/HĐND-VP về việc phân công tổ chức và phục vụ kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, địa điểm tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Nay, Thường trực HĐND tỉnh thông báo thay đổi địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh tại Hội trường Tỉnh ủy, đối diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ngày bắt đầu 03/12/2018
Ngày kết thúc 18/12/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác