THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết quả thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2018
Nội dung Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2018 thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2018. Cổng Thông tin điện tử đăng tải kết quả tại file đính kèm.
Ngày bắt đầu 06/03/2019
Ngày kết thúc 26/03/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác